imtojas

imtojas
imtojas (-is R114, N), -a smob. kas ką nors ima, ėmėjas: Klausykite, imtojai papirkimus (kyšius), ką sako Dievas brš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įimtojas — įimtojas, a smob. žr. imtojas: Žmonės susitarę tą čyžės įimtojį nužudę prš. imtojas; įimtojas; nuimtojas; priimtojas; užsiimtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuimtojas — nuimtojas, a smob. nuėmėjas: Tik tas vienas tyliai joja, vainikėlio nuimtojas DvD110. Tiktai vienas liūdėdamas vainikėlio nuimtojas (d.) Mrj. imtojas; įimtojas; nuimtojas; priimtojas; užsiimtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priimtojas — ( is N), a smob. priėmėjas. imtojas; įimtojas; nuimtojas; priimtojas; užsiimtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiimtojas — užsiimtojas, a smob. užėmėjas, pradėtojas: Budavonės užsiimtojo LC1887,34. imtojas; įimtojas; nuimtojas; priimtojas; užsiimtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”